Bærekraftig finansiering

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til tre rettsakter fra Europakommisjonen om å fremme mer bærekraftig finansiering.

Europakommisjonen la 24. mai fram en pakke med forslag til tre rettsakter som skal bidra til økt informasjon om bærekraftigheten ved investeringer. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er at finanssektoren skal bli en aktør i kampen mot klimaendringer. Pakken omfatter:

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 31.05.2018 14:42