Referatsaker

Storting torsdag den 17. oktober 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (19)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Erlend Wiborg til leder, Rigmor Aasrud til første nestleder og Heidi Nordby Lunde til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (20)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ketil Kjenseth til leder, Espen Barth Eide til første nestleder og Tina Bru til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 3. (21)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Kristin Ørmen Johnsen til leder, Anette Trettebergstuen til første nestleder og Jorunn Gleditsch Lossius til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 4. (22)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Henrik Asheim til leder, Hadia Tajik til første nestleder og Sivert Bjørnstad til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 5. (23)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Geir Jørgen Bekkevold til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Sveinung Stensland til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 6. (24)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Lene Vågslid til leder, Jenny Klinge til første nestleder og Peter Frølich til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 7. (25)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Karin Andersen til leder, Kari Kjønaas Kjos til første nestleder og Eirik Sivertsen til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 8. (26)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Dag Terje Andersen til leder, Svein Harberg til første nestleder og Nils T. Bjørke til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 9. (27)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Torgeir Knag Fylkesnes til første nestleder og Terje Aasland til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 10. (28)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Helge Orten til leder, Morten Stordalen til første nestleder og Jon Gunnes til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 11. (29)

  Utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Roy Steffensen til leder, Kent Gudmundsen til første nestleder og Torstein Tvedt Solberg til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 12. (30)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder.

  Foreslås vedlagt protokollen