Referatsaker

Storting tirsdag den 12. februar 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (167)

  Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen
  Prop. 45 LS (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen, unntatt B, som foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen

 • 2. (168)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift
  Dokument 8:75 S (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 3. (169)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018
  Dokument 8:76 S (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen