Nyborg, Torill Selsvold

Nyborg, Torill Selsvold (1951-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Representant for
Hordaland 2017-2021
Medlem
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
0 år, 109 dagar

Gå til biletgalleri

Nyborg, Torill Selsvold møter fast for Hareide, Knut Arild.

Biografi

Personalia

 • Fødd 23.02.1951 i Kvam, Hordaland
 • Dotter av elektriker Johannes Selsvold (1914-1997) og husmor/renholder Dorthea Selsvold (1922-1997)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2005 - 2009, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2017 - 2021, KrF.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 01.10.2005-17.10.2005 for Laila Dåvøy.
 • Møter fast som representant frå 24.01.2020 for Knut Arild Hareide.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 31.01.2020 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ålvik folkeskole 1958-1965
 • Øystese ungdomsskole 1965-1967
 • Øystese gymnas, naturfaglinje 1967-1970
 • Røde Kors sykepleierskole 1970-1973
 • Spansk 1977
 • Pedagogikk mellomfag, Norsk lærerakademi 1982
 • Pedagogikk hovedfag, Norsk lærerakademi 1994
 • Veilederutdanning 1996

Yrke

 • Menighetssøster Rødtvedt Menighet 1973-1975
 • Nattoversøster Uranienborghjemmet 1975-1977
 • Misjonær i Arequipa, Peru 1977-1982
 • Sykepleier Fjell Aldershjem 1983-1994
 • Høgskolelektor Diakonissehjemmets høgskole frå 1994 (permisjon fra 2003)

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Likestillingspris 1995 (for Fjell kommune)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fjell kommunestyre 1987-1991, medlem 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Leder fylkesråd, Hordaland 1995-1999
 • Medlem fylkesutvalg, Hordaland 1999-2001
 • Fylkesvaraordfører fylkesting, Hordaland 2001-2003, fylkesordfører 2003-2007, 2007-2011

Offentlege verv

 • Leder Forliksrådet, Fjell 1987-1995
 • Leder Helse- og kulturutvalget, Hordaland 1995-1999
 • Medlem Styret for Vestnorsk Brüsselkontor frå 2002
 • Leder Vestlandsrådet 2004-2005

Tillitsverv i parti

 • Medlem KrFs landsstyre 1992-1996, 2002-2006
 • Leder KrFs kvinner 1994-1996
 • Medlem KrFs sentralstyre 1994-1996
 • Leder Hordaland KrF 2002-2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Assembly of European Regions frå 2003

Andre administrative verv

 • Leder Representantskapet for Festspillene i Bergen frå 2003
 • Medlem Styret for Fjellvar A/S frå 2004
 • Medlem Styret for BKK A/S frå 2004
 • Medlem Representantskapet for Modum Bad frå 2007