Stray, Svenn Thorkild

Stray, Svenn Thorkild (1922-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
27 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Stray, Svenn Thorkild har gått bort.

Finn informasjon etter