Sortåsløkken, Magnar

Sortåsløkken, Magnar (1947-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 01.08.1947 i Ringsaker, Hedmark
 • Son av industriarbeider Arve Sortåsløkken (1924-) og husmor Karoline Thomassen (1923-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Hedmark, 1985 - 1989, SV.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Visepresident, Lagtinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -

  1993-97

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1995 -

  1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 1997 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1989-93

  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1989 - 01.10.1992
  Medlem og vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1964
 • Faglig grunnkurs 1973
 • Utdanning i sambandstjeneste og fjernskrivertjeneste 1976
 • Kurs i arbeidsmiljø og EDB 1982-1983

Yrke

 • Visergutt 1962-1963
 • Produksjonsarbeider Moelven Brug 1964-1981
 • Fagsjef i utredningsavdelingen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 1997-2004
 • Spesialrådgiver Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) frå 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringsaker kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Ringsaker formannskap 1983-1985

Offentlege verv

 • Formann Arbeidervernnemnda, Ringsaker 1981-1983
 • Medlem Likestillingsutvalget, Ringsaker 1983-1985
 • Medlem Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM frå 1998
 • Medlem Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) Helse Sør frå 2002
 • Medlem Kontaktforumet for brukerne av spesialisthelsetjenesten frå 2003

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Moelven og Ringsaker SV 1973-1984
 • Medlem Styret for Hedmark sosialistiske valgforbund 1973
 • Nestleder Hedmark Sosialistiske Valgforbund 1974
 • Varamedlem Styret i Hedmark SV 1975
 • Medlem Styret for Hedmark SV 1981-1982, 1984
 • Medlem Faglig utvalg Hedmark SV 1983
 • Medlem Hedmark SVs arbeidsutvalg 1984-1985
 • Faglig leder Hedmark SV 1984

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Moelven I.L. friidrettsgruppe 1978-1979
 • Medlem Styret i Ringsaker bygningsarbeiderforening, avdeling 100 1981-1985
 • Tillitsvalgt Moelven Brug 1981-1985 (på heltid)
 • Medlem Styret i Moelven Motorklubb 1982-1984
 • Medlem Gåsbu Vel frå 2005
 • Medlem Styret i Slettumgrenda Vel

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Ringsaker Sparebank frå 1979
 • Nestleder Styret for stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne 1997-2003
 • Medlem Glittreklinikken frå 2000
 • 2. nestleder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 2003-2007
 • Leder Stiftelsen Rettferd for Taperne 2003-2005, medlem fra 2007