Andersen, Leif

Andersen, Leif (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.07.1945

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Østfold, 1973 - 1977, A.