Borgen, Kjell

Borgen, Kjell (1939-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Borgen, Kjell har gått bort.

Finn informasjon etter