Vogt, Jørgen Herman

Vogt, Jørgen Herman (1900-1972)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvald som representant for
Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Vogt, Jørgen Herman har gått bort.

Finn informasjon etter