Vogt, Jørgen Herman

Vogt, Jørgen Herman (1900-1972)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvald som representant for
Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Vogt, Jørgen Herman har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 23.09.1900 i Oslo
 • Død 03.08.1972
 • Son av professor Johan Herman Lie Vogt (1858-1932) og Martha Johanne Abigael Kinck (1861-1908)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 22.01.1946 - 18.02.1946
  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Reglementskomiteen, 23.02.1949 - 13.12.1949

Medlemskap i gruppestyre

 • 1945-49

  Sekretær gruppestyret, Norges Kommunistiske Parti, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1919
 • Studiereiser Tyskland 1922
 • Studiereiser Sovjet 1930-1931, 1934

Yrke

 • Journalist 1920-1923
 • Redaktør av Klassekampen 1923-1924
 • Journalist i Norges Kommunistblad 1924-1927
 • Journalist i Arbeideren Hamar 1927-1929
 • Journalist, senere redaktør i Ny Tid (Trondheim) 1929-1939
 • Forretningsfører og vedsjef i Trondheim forsyningsnemnd 1939-1941
 • Journalist i Ny Tid (Trondheim) 1945-1946
 • Redaktør Friheten 1946-1961, 1965-1967
 • Lønnet sekretær for Stortingets Valgordningskommisjon av 1968 1968-1972

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1941-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim formannskap 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951
 • Varamedlem Oslo bystyre 1959-1963

Offentlege verv

 • Medlem Kommuneinndelingskomiteen 1946-1961
 • Medlem Valgordningskomiteen 1948-1952
 • Medlem Desisjonsutvalget, Oslo 1960-1967
 • Medlem Kommunestyrevalglovnemnda 1961-1962
 • Medlem Ligningsrådet, Trondheim

Tillitsverv i parti

 • Medlem Norges Kommunistiske Partis sentralstyre 1946-1967
 • Sekretær Norges Kommunistiske Partis stortingsgruppe 1954-1961
 • Politisk sekretær Norges Kommunistiske Parti 1962-1965