Svensen, Henrik

Svensen, Henrik (1904-2007)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Bergen 1958-1961
Ansiennitet:
7 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Svensen, Henrik har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 17.07.1904 i Askøy, Hordaland
 • Død 16.08.2007
 • Son av maskinmester Thorvald Svensen (1868-1964) og husmor Magdalene Engelsen (1871-1946)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Bergen, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 2 for Bergen, 1958 - 1961, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Sekretær, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjonar

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1959 - 1959

Medlemskap i gruppestyre

 • 1958-61

  Innpisker, Høyre, 11.01.1958 - 01.10.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1922
 • Cand.jur. 1926

Yrke

 • Sakførerfullmektig 1926-1927
 • Dommerfullmektig i Hardanger 1928-1930
 • Fylkesfullmektig i Bergen og Hordaland 1931-1932
 • Sekretær i Justisdepartementet 1933-1937
 • Sekretær hos Finansrådmannen i Bergen 1938-1942
 • Lagdommer ved Gulating 1945-1961
 • Lagdommer ved Eidsivating 1961
 • Fylkesmann i Aust-Agder 1961-1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen bystyre 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961

Offentlege verv

 • Medlem Oppgjørsnemnda, Bergen frå 1945
 • Formann Kontrollnemndas avdeling for husleiesaker, Bergen 1945-1951
 • Medlem Tilsettingsrådet, Bergen 1954-1955
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1958-1962
 • Formann Postrådet 1969-1973
 • Medlem Komiteen til å legge fram forslag om en landsdelsplan for Agder og Rogaland 1970

Tillitsverv i organisasjonar

 • President Norges Forsvarsforening 1962-1966