Haldorsen, Haldor Andreas

Haldorsen, Haldor Andreas (1883-1965)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Hordaland 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Haldorsen, Haldor Andreas har gått bort.

Finn informasjon etter