Olsen-Hagen, Gunn Vigdis

Olsen-Hagen, Gunn Vigdis (1946-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 91 dagar

Gå til biletgalleri

Olsen-Hagen, Gunn Vigdis har gått bort.

Finn informasjon etter