Almeland, Grunde

Almeland, Grunde (1991-)

Parti:
Venstre
Representant for
Oslo 2021-2025
Leder
Familie- og kulturkomiteen
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
2 år, 132 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Familie- og kulturkomiteen

Leder
21.10.2021 - 30.09.2025

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Venstre

Vara innpisker
19.10.2021 - 30.09.2025

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle