Bakke-Jensen, Frank

Bakke-Jensen, Frank (1965-)

Forsvarsminister
Parti:
Høyre
Representant for
Finnmark 2017-2021
Ansiennitet:
10 år, 284 dagar

Gå til biletgalleri

Haukland, Marianne møter fast for Bakke-Jensen, Frank.

Tilhøyrer

Forsvarsdepartementet

Statsråd
20.10.2017 -

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.03.1965 i Båtsfjord, Finnmark
 • Son av vaktmester/fisker Leif Jensen (1937-2006) og regnskapskonsulent/fiskeindustriarbeider Randi Bakke Jensen (1944-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Finnmark, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 5 for Finnmark, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 20.12.2016-30.09.2017, Laila Davidsen møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.2017-30.09.2021, Marianne Haukland møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 20.12.2016
  Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 20.12.2016

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 20.12.2016

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, 20.12.2016 - 20.10.2017
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 20.10.2017 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Båtsfjord skole 1972-1981
 • Elektro grunnkurs, Hammerfest vgs. 1981-1982
 • Serviceelektronikk Skipsflåten VG 1 og 2, Breivika vgs. 1982-1984
 • Kristendom livssyn, Høyskolen i Finnmark 1993-1994
 • Prosjektledelse, UiT 2002-2003
 • Markedsføring for reiselivet, Høyskolen i Finnmark 2005-2006

Yrke

 • Tekniker skipselektronikk, Maritim Elektronikk 1984-1986
 • Tekniker skipselektronikk, Radioservice AS 1986-1987
 • Tekniker, Marin El AS 1987-1989
 • Unifil, Forsvaret Libanon 1990-1991
 • Lærer, Båtsfjord skole 1991-1995
 • Ekspeditør, Båtsfjord Reiseservice AS 1995-1999
 • Daglig leder og eier, Båtsfjord Reiseservice AS frå 1999 (fortsatt eier)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Båtsfjord kommunestyre 1999-2003, 2003-2007, ordfører 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Finnmark 2007-2009

Offentlege verv

 • Nestleder Teknisk utvalg, Båtsfjord 1999-2003, medlem 2003-2007

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Båtsfjord Høyre 1989-1990
 • 2. nestleder Finnmark Høyre 2008-2009

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Båtsfjord snøskuterklubb 1986-1989
 • Leder Båtsfjord Musikkforening 1987-1989
 • Leder Båtsfjord sportsklubb 2004-2006