Eriksen, Even

Eriksen, Even (1995-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Hedmark 2021-2025
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
0 år, 102 dagar

Gå til biletgalleri

Eriksen, Even møter fast for Trettebergstuen, Anette.

Biografi

Personalia

 • Fødd 07.07.1995
 • Son av gårdbruker Svein Otto Eriksen (1962-) og gårdbruker Gry Vanja Fredhjem (1969-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 14.10.2021-30.09.2025 for Anette Trettebergstuen.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2021-2025

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2021-2025

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 28.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.2021 - 30.09.2022

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Østby barneskole 2001-2008
 • Trysil ungdomsskole 2008-2012
 • Realfag, Trysil videregående skole 2011-2014
 • Rettsvitenskap (jus), master. Universitetet i Oslo 2015-2020

Yrke

 • Avløser, Trysil Hestesenter 2012-2014
 • Jurist/innkjøpsrådgiver, Abakus AS 2021

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trysil formannskap 2015-2019, 2019-2021

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesutvalg 2019-2021

Offentlege verv

 • Tillitsmann Militærpolitiet, MPKP1, Sessvollmoen leir 2014-2015
 • Hovedutvalgsmedlem Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Trysil kommune, Trysil 2015-2019
 • Lekdommer Sør-Østerdal Tingrett, Elverum 2015-2019
 • Nestformann Hovedutvalg for utdanning, Innlandet fylkeskommune, Hamar 2019-2021
 • Representant Sør-Østerdal interkommunale politiske råd, Sør-Østerdal 2019-2021

Tillitsverv i parti

 • Leder Trysil AUF 2011-2013
 • Styremedlem (vært nestleder, sekretær og ordinært medlem) Trysil Arbeiderparti 2012-2021
 • Skole- og arbeidsleder AUF i Hedmark 2016-2017
 • Styremedlem Hedmark Arbeiderparti 2017-2020
 • Styremedlem Østby/Løradal Arbeiderlag 2017-2021

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestleder Østby Idrettslag 2019-2021