Brandt, Andreas

Brandt, Andreas (1992-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Vararepresentant for
Buskerud 2017-2021

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 08.08.1992

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Buskerud, 2017 - 2021, A.