Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

A

Aune, Leif Jørgen Arbeiderpartiet
Aune, Nils Martin Arbeiderpartiet 1950-1953
Aunet, Per Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Auranaune, Johan Senterpartiet 1965-1973
Aurdal, Eva Vinje Arbeiderpartiet 2009-2017
Aurdal, Olaf Høyre 1989-1993
Aure, Aud-Inger Kristelig Folkeparti 1985-1993
Aurlien, Inger Marie Kristelig Folkeparti 1997-2001
Aursand, Svein Arbeiderpartiet 1981-1985
Austad, Tore Høyre 1977-1989
Austeng, Siri Arbeiderpartiet 1985-1989
Austenå, Arne Fremskrittspartiet 2001-2005
Austheim, Åge Fremskrittspartiet 2005-2017
Austigard, Frøydis Venstre 2005-2009
Austnes, Cine Finstad Fremskrittspartiet 2009-2013
Austrheim, John Senterpartiet 1958-1977
Avdem, Jorid Senterpartiet 1989-1997
Awuku, Mildred Akosua Agyele Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Axelsen, Harald Arbeiderpartiet 1993-1997
Axelsen, Lisbeth Lunde Høyre 2001-2009
Aydar, Seher Rødt 2017-2021