Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

R

Rafiq, Afshan Høyre 2001-2017
Ragnvaldjord, Arne Fremskrittspartiet 1989-1993
Rahm, Bror Yngve Kristelig Folkeparti 1997-2005
Raja, Abid Q. Venstre 2009-2021
Rambekk, Anders Kristelig Folkeparti 2017-2021
Ramberg, Åge Kristelig Folkeparti 1973-1989
Rambøl, Margaritha Høyre 1997-2001
Rambøl, Odd E. Arbeiderpartiet 1977-1981
Ramin-Osmundsen, Manuela Arbeiderpartiet
Ramm, Hans Henrik Høyre 1981-1989
Ramndal, Lars Venstre 1925-1965
Ramsrud, Peder I. Fremskrittspartiet 1989-1993
Ramstad, Jon Senterpartiet 1969-1973
Ramstad, Lars Høyre 1997-2001
Ramstad, Synnøve Høyre 1989-1993
Ramsøy, Christina Nilsson Senterpartiet 2009-2013
Ramsøy, Nils Michael Nilsson Senterpartiet 2013-2017
Randal, Håkon Høyre 1973-1985
Randal, Linda Beate Arbeiderpartiet 1997-2005
Randem, Inger Senterpartiet 1997-2001
Randen, Amund Senterpartiet 1965-1969
Ranheim, Egil Solin Arbeiderpartiet 1965-1973
Ranum, Thorleif Nikolai Arbeiderpartiet 1950-1953
Rashid, Lara Arbeiderpartiet 2013-2017
Rasmussen, Einar Normann Venstre 1954-1961
Rasmussen, Jan Petter Arbeiderpartiet 1997-2005
Rasmussen, Kari Hauge Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Rasmussen, Rasmus Høyre 1945-1949
Rasmussen, Torunn Austdal Fremskrittspartiet 2009-2013
Raste, Roar Fremskrittspartiet 1997-2001
Rathe, Astrid Arbeiderpartiet 1997-2001
Ratvik, Hans Ingvald Hansen Venstre 1937-1949
Raudsandmoen, Lovise Fremskrittspartiet 1997-2001
Rauken, Karin Hoel Høyre 1981-1985
Rausandhaug, Olga Ingara Arbeiderpartiet 1961-1965
Raustein, Kari Fremskrittspartiet 2013-2017
Ravlo, Bjørn Høyre 1985-1989
Ravndal, Knut Arve Fremskrittspartiet 1993-1997
Ravnås, Tone Senterpartiet 2009-2013
Ravnåsen, Sigbjørn Kristelig Folkeparti 1989-1997
Redalen, Kari Kleiv Arbeiderpartiet 2005-2009
Ree Pedersen, Peder Kristelig Folkeparti 1954-1957
Ree, Magnar Arbeiderpartiet 1958-1961
Reegård, Stein Arbeiderpartiet 2005-2009
Refnin, Ivar Martin Venstre 1969-1973
Refseth, Ivar Arbeiderpartiet 1961-1965
Refsland, Øivind Høyre 1993-1997
Refsum, Marie Borge Høyre 1973-1977
Reggestad, Torgunn Aas Arbeiderpartiet 1985-1989
Rehman, Shakeel Arbeiderpartiet 2013-2021
Reiakvam, Oddvar Hallset Fremskrittspartiet 2005-2013
Reiersen, Gustav Høyre 2001-2005
Reiertsen, Laila Fremskrittspartiet 2005-2021
Reikvam, Rolf Sosialistisk Venstreparti 1997-2009
Rein, Kristoffer Kristelig Folkeparti 1958-1973
Reine, Paul Høyre 1981-1989
Reinertsen, Harald Arbeiderpartiet 1958-1965
Reinertsen, Hilde Høyre 1989-1993
Reinskou, Kjetil Høyre 2013-2017
Reinsnes, Peter Ovald Arbeiderpartiet 1954-1965
Reisæter, Magnhild Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Reitan, Kirsten Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Reiten, Agnes Kristelig Folkeparti 1977-1989
Reiten, Eivind Senterpartiet 1985-1989
Reiten, Steinar Kristelig Folkeparti 2001-2021
Reiten, Sverre Kristelig Folkeparti 1945-1961
Rekeland, Harald Joakim Bondepartiet 1945-1949
Reksnes, Sigurd Erlend Senterpartiet 2013-2021
Remseth, Jakob Martinus Arbeiderpartiet 1937-1965
Remø, Charles Børge Høyre 1985-1989
Remøy, Oddbjørg Senterpartiet 1977-1993
Renholt, Asta Sofie Arbeiderpartiet 1954-1957
Repål, Else Arbeiderpartiet 1969-1985
Ressem, Bjørg Aarnes Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Restad, Gudmund Senterpartiet 1985-2001
Rettedal, Arne Høyre
Rettedal, Randi Iren Fremskrittspartiet 2005-2013
Retterholt, Ola Martin Fremskrittspartiet 2001-2009
Revhaug, Frode Høyre 2013-2017
Revheim, Leiv Arbeiderpartiet 1965-1969
Reymert, Ingvild Stakkevold Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Riise, Anders Høyre 2017-2021
Riise, Geir Høyre 1981-1985
Riise, Kristian Tonning Høyre 2013-2021
Riise, Lauritz Johan Høyre 1954-1957
Riis-Johansen, Terje Senterpartiet 1993-1997
Riksfjord, Bernhard Arbeiderpartiet 1993-2001
Riksfjord, Bjørg Arbeiderpartiet 2001-2009
Riksaasen, Steinar Høyre 1969-1973
Rimolsrønning, Per O. Høyre 1969-1985
Rindal, Johannes Senterpartiet 2005-2013
Rinde, Eivind Haugan Arbeiderpartiet 1954-1957
Rindhølen, Solveig Arbeiderpartiet 2005-2013
Ringdal, Hildur M. Fremskrittspartiet 1989-1993
Ringen, Asbjørn Senterpartiet 1973-1981
Ringen, Wenja Elisabeth Arbeiderpartiet 1993-2005
Ringstad, Jorunn Senterpartiet 1989-2005
Ripnes, Dagfinn Høyre 1997-2001
Rise, Lars Kristelig Folkeparti 1997-2017
Risholm, Terje Halstein Arbeiderpartiet 1981-1985