Lindebrække, Sjur

Lindebrække, Sjur (1909-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Lindebrække, Sjur har gått bort.

Finn informasjon etter