Steffensen, Roy

Steffensen, Roy (1980-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Rogaland 2017-2021
Leder
Utdannings- og forskningskomiteen
Ansiennitet:
5 år, 350 dagar

Gå til biletgalleri