Due, Reidar

Due, Reidar (1922-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Nord-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.11.1922 i Oslo
 • Son av banksjef Eilif Due (1893-1964) og husmor og kommunepolitiker Katrine (Katy) Didrichsen (1893-1969)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.10.1986
  Leder, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 10.10.1988
  Varamedlem, Valgkomiteen, 30.10.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 10.10.1988 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1980 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 03.11.1988 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyre

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse økonomikurs
 • Student 1941
 • Hvam landbruksskole 1943

Yrke

 • Bonde på Mo gård, Levanger frå 1943
 • Fylkesmann i Sør-Trøndelag 1989-1992 (utnevnt 1986)

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjensemedalje i gull 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Levanger formannskap 1963-1967
 • Ordfører Levanger kommunestyre 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1967-1971
 • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1975-1979

Offentlege verv

 • Medlem Postrådet 1969-1978
 • Medlem Omsetningsrådet 1972-1978
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1978-1981

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sp's sentralstyre 1973-1984
 • Politisk nestformann Nord-Trøndelag Sp 1974-1977

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Bøndernes salgslag 1955-1960, formann 1960-1978
 • Medlem Styret for Inntrøndelag skogeierforening 1961-1973, formann 1973-1983
 • Medlem Styret for Norges kjøtt- og fleskesentral 1967-1971, formann 1971-1978
 • Nestformann Landbrukets sentralforbund 1972-1978, formann 1978-1980

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Forretningsbanken A/S 1955-1961
 • Formann Styret for Norske skogindustrier A/S 1961-1983
 • Formann Styret for Innskog A/S 1961-1983
 • Medlem Styret for Forretningsbanken 1962-1965, varamedlem 1966-1970
 • Medlem Representantskapet for Livsforsikringsaktieselskapet Norsk Spare-Selskap 1965-1977
 • Ordfører Bedriftsforsamlingen i Livsforsikringsaktieselskapet Norsk Spare-Selskap frå 1978 (fra 1980 Liv Nor)
 • Formann Stormøllen 1987-1998
 • Medlem Styret for Norgesmøllen 1987-1998