Kleppe, Per

Kleppe, Per (1923-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 181 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter