Knudson, Olaf

Knudson, Olaf (1915-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
23 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Knudson, Olaf har gått bort.

Finn informasjon etter