Vigestad, Odd

Vigestad, Odd (1915-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Vigestad, Odd har gått bort.

Finn informasjon etter