Andersen, Odd

Andersen, Odd (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.03.1937

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Telemark, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Senterleder