Mørland, Arnt Jacobsen

Mørland, Arnt Jacobsen (1888-1957)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
3 år, 261 dagar

Gå til biletgalleri

Mørland, Arnt Jacobsen har gått bort.

Finn informasjon etter