Bakken, Anne-Lise

Bakken, Anne-Lise (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hedmark 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter