Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Bryne, Anne Kristin

Bryne, Anne Kristin (1973-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Vararepresentant for
Møre og Romsdal 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 14 dagar

Gå til biletgalleri