Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 10. juni 2021

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 10. juni har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker. Møtet vil finne sted digitalt på grunn av covid-19. Fra regjeringen møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Iselin Nybø.

Næringsministeren vil redegjøre for:

  • Status i frihandelsforhandlingene med Storbritannia

Utenriksministeren vil redegjøre for:

  • EU-regelverk om koronasertifikater
  • WTO – TRIPS/vaksiner
  • EØS-midlene – Ungarn
  • EØS-midlene – forhandlinger om ny periode
  • Norsk formannskap i Østersjørådet fra 1. juli
  • Bærekraftig finans – status for arbeidet med taksonomien

Andre aktuelle saker:

  • EUs nye Schengen-strategi
  • Møte i EØS-rådet 28. mai

Rettsakter:

  • Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 11. juni

Sist oppdatert: 08.06.2021 15:31