Den interparlamentariske union (IPU)

IPU vart skipa i 1889, og er den einaste parlamentarikarforsamlinga med globalt medlemskap. Organisasjonen er ein samlingsstad for parlamentarisk dialog. Han arbeider for å fremja fred og samarbeid, og støtta utviklinga av representativt demokrati i alle verdsdelar.

Logoen til IPU.
Logoen til IPU.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den norske interparlamentariske gruppa vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om IPU og den norske interparlamentariske gruppa.

Den norske interparlamentariske gruppa leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument)
Årsmelding 2011 (samledokument)
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti Periode
Leder Leirstein, Ulf Isak Uav 09.11.2017-30.09.2021
Nestleder Liadal, Hege Haukeland A 09.11.2017-30.09.2021
Medlem Arnstad, Marit Sp 26.10.2017-30.09.2021
Medlem Leirstein, Ulf Isak Uav 26.10.2017-09.11.2017
Medlem Liadal, Hege Haukeland A 26.10.2017-09.11.2017
Medlem Trellevik, Ove H 26.10.2017-30.09.2021
Personlig varamedlem Agdestein, Elin Rodum for Trellevik H 26.10.2017-30.09.2021
Personlig varamedlem Andersen, Karin for Leirstein SV 26.10.2017-09.11.2017
Personlig varamedlem Andersen, Karin for Leirstein SV 09.11.2017-30.09.2021
Personlig varamedlem Aukrust, Åsmund for Liadal A 26.10.2017-09.11.2017
Personlig varamedlem Aukrust, Åsmund for Liadal A 09.11.2017-30.09.2021
Personlig varamedlem Bekkevold, Geir Jørgen for Arnstad KrF 26.10.2017-30.09.2021