Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg har fått en henvendelse om en forelder med delt omsorg for tre barn. Den andre forelderen har bidragsgjeld på ca. 60 000 kroner, har flytta langt bort og krever delt dekning av reiseutgifter etter § 44 i barnelova. Parten med daglig omsorg for barna sliter økonomisk, og det kan synes som om loven er for svak når det gjelder rettigheter og plikter på dette feltet. Eneste farbare vei er rettssak, noe som er dyrt og ytterligere konfliktskapende. Hvordan vil statsråden bidra til en mer rettferdig løsning?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hva er årsaken til arbeidet med statlig plan for E39 Lyngdal Vest - Ålgård trekker slik ut i tid, og når vil departementet ferdigstille arbeidet slik at Nye Veier kan ta prosjektet videre?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Det har under Solberg-regjeringen vært iverksatt tiltak for å minske ledigheten.
  Hvordan har tiltakene iverksatt for å motvirke ledighet slått ut på kjønn, hvordan er fordelingen på kjønn når det gjelder personer som er gått ut av ledighetskøen etter to år og hvordan er overgangen fra ledighet til uføretrygd fordelt på kjønn, de siste fem årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til helseministeren

  Kan helseministeren garantere at den nye direktøren for Sørlandet sykehus HF vil jobbe i tråd med regjeringens ønske om at Flekkefjord sykehus skal bestå med dagens funksjoner, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at både den nye direktøren og styrelederen jobber for å opprettholde dagens funksjoner på Flekkefjord sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Hvor mange barn under barnevernets omsorg er tvangsinnlagt i psykisk helsevern, hvordan har utviklingen vært over de siste fem år og hva er aldersfordelingen på disse?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane