Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Mener statsråden det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital?

 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til finansministeren

  Hva er provenyvirkningen over statsbudsjettet for 2019 av å innføre redusert sats for avgift på elektrisk kraft for strøm til henholdsvis vanningsanlegg spesielt, korntørking spesielt og matproduksjon generelt?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Skal Røros få et bedre flytilbud må det settes krav i anbudsutlysningen så flytilbudet tilfredsstiller behovet til de reisende. Dette har både Næringslivet, Fjellregionen og Trøndelag fylkeskommune spilt inn i sine høringssvar og møter med samferdselsdepartementet.
  Vil det bli satt slike krav i anbudsutlysningen som ivaretar ønskene og behovet for et bedre flytilbud ved Røros Lufthavn?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I budsjett 2019 for JD øker bevilgningene til driftsutgifter i UDI. Dette begrunnes bl.a. med 40.131 ubehandlede saker. En oversikt som TV2 har innhentet, viser at forholdet mellom ansatte og asylsøknader til behandling er endret fra 23 per ansatt i 2015 til 3 i 2018. Tilsvarende antallet uttransporteringer gjennom PU har sunket fra 12 per ansatt i 2014 til 6 i 2018.
  Hvorfor bygges ikke restansene ned og hvorfor videreføres antallet jurister og politi i UDI, UNE og PU når antallet asylankomster synker?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Hvilke sikkerhetsvurderinger er gjort - både når det gjelder befolkningen, miljøet og signaleffekten til Russland - før Norge har gått med på at et atomdrevet hangarskip skal delta i Trident Juncture, vil skipet legge til havn i Norge, og hvordan vil Forsvarsdepartementet informere befolkningen om at skipet vil befinne seg i norske farvann?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane