Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  I en ny rapport fra Bane NOR fremgår det at Bane NOR vil utsette intercityutbyggingen på Østlandet med flere år, stikk i strid med Stortingets vedtak fra våren 2017. Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at Stortingets vedtatte fremdriftsplan for intercityprosjektet på Østlandet opprettholdes og gjennomføres?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  I Stortingets muntlige spørretime 7. februar uttrykte Helseministeren velvilje for behovet for en evaluering av kapasiteten ved Sykehuset Østfold, Kalnes før sykehuset overtar ansvaret også for pasientene fra Vestby kommune 01.05.18.
  Hvordan ser helseministeren for seg at en kan gå videre med denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til næringsministeren

  Vil statsråden sØrge for at det blir uLførL kontroller med de mange tilbyderne av massasjetjenester som er etablert rundt om i landet, så man er sikker på at disse opererer innenfor gjeldende lover og regler?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utviklingsministeren

  Hvordan mener statsråden at en halvering av kulturbistanden fører til en sterk og fri kultursektor, og hvordan mener statsråden at kutt til norske samarbeidspartnere, som tiltak gjennom for eksempel Oslo World Music Festival og som har vært en viktig støttespiller for søsterfestivalen Beirut and Beyond, styrker ytringsfriheten i land i sør?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Ferske tilsynstall fra Arbeidstilsynet viser at sju av ti utenlandske sjåfører som er kontrollert på turer med transport innenlands i Norge de to siste årene kjører med ulovlig lav lønn. Dette er ulovlig sosial dumping som bidrar til å konkurrere ut norsk lastebilnæring.
  Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å forhindre dette, og hva slags særskilt ansvar mener ministeren at statlig eide norske selskap som Posten og Bring har i denne sammenheng?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane