Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  I 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt. Den var en milepel i kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Å ta beslutning om abort er ingen enkel avgjørelse, men avgjørelsen skal eies og gjøres av kvinnen. De siste ukene har vi fått vite at regjeringen i forhandlinger med KrF spekulerer i å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c og erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil, ifølge et oppslag i Verdens Gang 2. november, i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 'hvis fosteret ikke er levedyktig'. Dette er en klar innskrenkning av kvinners rett til abort. Men samtidig har statsråden uttalt at kvinnens rettigheter ligger fast. Hvordan vurderer statsråden kvinners rettigheter ved en endring i abortloven slik det nå har kommet frem at regjeringen vurderer, og står statsråden fortsatt ved uttalelsen om at kvinners rettigheter ligger fast?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at torv-, gartneri, og avfallsnæringene involveres i arbeidet med å utarbeide plan for utfasing av torv?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Er statsråden kjent med rapporten som Autoriserte Trafikkskoler Landsforening viser til på sine nettsider, og som konkluderer med nedleggelse av en rekke trafikkstasjoner, og vil statsråden ta initiativ til å gjennomføre disse med de konsekvenser dette innebærer?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Når kan vi forvente at sekretariatet (Fylkesmannen) har foretatt bestemmelse og avgrensning av fellingsområde for Hobøl-reviret?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Når vil Norge få en ny handlingsplan mot voldtekt slik Stortinget har vedtatt, hvordan er prosessen før en ny handlingsplan kommer i stand og kan statsråden redegjøre for hvorfor planen har blitt utsatt?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane