Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Stortingets to flertallsmerknader om kongeørn følges opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Det er usikkerhet rundt krav til og finansiering av mindre høyere akkrediterte utdanningstilbud. Institusjonene og utdanningstilbudene frykter å havne i en skvis der ordningene blir strammet inn, og usikkerheten rundt å vente utfall av behandlingen av ordningene er belastende.
  Hvilke unntak i kriteriene for mindre, særlig gode utdanninger kan statsråden åpne for, hvilke vil dette kunne gjelde for, og hvordan sikres slike utdanningstilbud finansiering og forutsigbarhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  POD nå har hatt utvalgsmøter, og konkludert i et dokument de har unntatt offentligheten og oversendt til Justisdepartementet.
  Hvordan vil statsråden sikre åpenhet rundt denne prosessen, hvordan blir variasjonen i virksomhetenes organisasjoner og aktiviteter balansert ved fastsettelse av nytt krav, og når kan publikum og gjester ved festivaler, studentsamlingssteder og uteliv vente seg at timekravet blir avgjort?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Statsråden svarer i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 168 (2018-2019) at det blir 'rom for en aktivitetsvekst på om lag 1,7 prosent' ved sykehusene for 2019, med prioritering av psykisk helse og rusfeltet. Regjeringa har sagt til helseforetakene at de psykiske helsetjenestene skal være utadrettede og lett tilgjengelige med samarbeid på kommunale arenaer og der hvor brukerne befinner seg. Når Sykehuset Innlandet nå endrer sitt behandlingstilbud, hvor godt bør konsekvensene være utredet først, og hvordan blir tjenestene mer utadrettede og lett tilgjengelige?
 • Spørjetimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  I NTP slo Stortinget fast at InterCity skulle bygges ut med dobbeltspor til Lillehammer innen 2034. Senere har Jernbanedirektoratet skjøvet dette i det blå med sitt handlingsprogram. I årets statsbudsjett sto det heller ikke noe om videre planlegging til Lillehammer. Hva er regjeringa sin plan for utbygging og planlegging videre nordover fra Hamar?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane