Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Yrkesfagene i videregående har gode søkertall for oppstart høsten 2018. Lærlingplass og fagbrev er viktig for å sikre yrkesfagelevene fullført utdanning og en sikker framtid, samt øke motivasjonen og gjennomføringsgraden til elevene.
  Hvilke mål og krav har statlige etater satt seg for egen virksomhet både internt i egen organisasjon og eksternt gjennom anbud og prosjekter 2010-2018, og i hvor stor grad blir disse målene og kravene levd opp til 2010-2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Merkurprogrammet er viktig for å opprettholde lokalbutikker og møtesteder i spredtbygde områder.
  Hvorfor har bevilgningene til Merkur falt til tross for økt prisvekst i tidsrommet 2013-2017, hvor formålstjenlig for programmet er det å omorganisering Merkur på nytt, og hvilken framtid ser statsråden for seg at programmet har?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Helsefaglige utdanningsmiljøer blir samla i en helseklynge ved Universitetet i Bergen for å styrke utdanning og forskning innen primærhelsetjenesten. Som ledd i dette, vil UiB opprette en norsk kiropraktorutdanning og tverrfaglige forskningsmiljøer på muskelskjeletthelse.
  Hvordan vil statsråden sikre at dagens ordninger omfatter norsk kiropraktorutdanning, samt midler til etablering av kiropraktorutdanning og tverrfaglige forskningsmiljøer på muskelskjeletthelse fra 2019, slik UiB legger opp til?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Høyskolen Kristiania har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe opp Barratt Due, Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole, blant annet omtalt i Dagens Næringsliv 20. juni 2018. En eventuell sammenslåing er i tråd med regjeringens ønske om større fagmiljøer.
  Kommer det krav om institusjonsakkreditering for å motta statlig tilskudd, og hvordan ser statsråden da på mindre høyere akkrediterte utdanningstilbud som er etablert eller oppstår utenfor etablerte akkrediterte utdanningsinstitusjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Hva mener statsråden om at bostedet ditt kan være avgjørende for hva slags medisinsk behandling du får, og hva vil statsråden gjøre for raskt å rette opp i de uakseptable forskjellene vi ser knyttet til unntaksordningen når man allerede har prøvd ut all godkjent behandling?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane