Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1), og Venstre (1).

Oppland grensar i sør-vest til Buskerud, i vest til Sogn og Fjordane, i nord til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, i aust til Hedmark og i sør-aust til Akershus. Det er 26 kommunar i Oppland.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Hva tenker statsråden om at avtalen om mammografibussen i Vest-Oppland sies opp på grunn av pengemangel, og hvordan vil han sørge for at kvinner i de berørte kommunene får et tilbud om mammografiundersøkelse som er nært nok til at de benytter seg av det?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til å opprette et nordisk samvirkefond for barnekreftforskning, hvor staten, ideelle aktører og private sammen kan finansiere forskning på barnekreft, behandlingsmetoder og rehabilitering for barn?
 • Spørjetimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til næringsministeren

  Et område hvor det er stor forskjell på kvinner og menn i Norge, er gründerskap og oppstart av nye bedrifter. Ferske tall fra SSB viser at om lag to av tre nye enkeltpersonforetak og fire av fem nye aksjeselskap ble startet av menn i 2015. Det er flere grunner til dette, bl.a. dårlige sosiale ordninger. En annen grunn er at det er vanskelig å etablere private bedrifter i typiske kvinneyrker som helse og omsorg. Vil statsråden ta initiativ til å legge til rette for økt gründerskap innen helse- og omsorgssektoren?
 • Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  En rekke områder i Norge er fortsatt uten bredbåndsdekning, og i min hjemkommune er det flere som opplever at mobildekningen er omtrent fraværende. Dette hindrer etablering av både boliger og bedrifter og bidrar til sentralisering. Regjeringens ambisjoner på området synes å være betraktelig lavere enn det som ble uttrykt i forrige periode av de partiene som nå utgjør regjeringen i forrige periode. Hvilke planer har statsråden for at moderne kommunikasjonsformer kan brukes i hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

  Hva mener utenriksministeren om de nye signalene fra USAs president om Midtøstenpolitikken, og hvordan vil det påvirke Norges rolle dersom USA går til ensidige handlinger som strider mot norsk politikk?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane