Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Innbyggere flere steder i landet får beskjed om at Telenor på kort varsel kutter deres internettilgang via eksisterende kabel, begrunnet med at vedlikehold og eventuelle reparasjoner er for kostbart. Alternativet vil være mobilt bredbånd, som ofte gir dårlig og til dels manglende tilgang, i tillegg til at det ofte er dyrere. Mener statsråden at manglende leveringsplikt for internett sikrer hele landet mulighet til å delta i digitaliseringen med gode og rimelige teletjenester?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Har statsråden oversikt over om utenlandske finansinstitusjoner med virksomhet i Norge har bidratt til skattesvindel ved kildeskatt, og hvilke reaksjoner ser ministeren for seg som aktuelle for de involverte i svindelen?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kan statsråden vise til eksempler fra andre land som har gjennomført en regionreform med sammenslåinger som har ført til enten økonomiske innsparinger eller økt demokrati i form av økt medbestemmelsesrett og innflytelse for innbyggerne i landet?
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming, og som trenger en skolefritidsordning også etter 4. klasse, må mange steder betale for dette, selv om de åpenbart har behov for det. De får da en stor ekstraregning som familier med funksjonsfriske barn ikke får. Mener statsråden det er rettferdig?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til klima- og miljøministeren

  Forskning er en del av høyere grads utdanninger (master og PhD) og Ny-Ålesund egner seg utmerket til å engasjere studenteri forskningsprosjekt. Er statsråden ening i at studenter på master og dokotorgradsnivå skal kunne ta i bruk disse fasilitetene som en del av sin utdanning?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane