Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Er dette en mulighet statsråden ser som en løsning for raskt å kunne komme opp med flere sikkerhetsplasser for å avlaste Ila, samt bidra til å løse en nasjonal utfordring?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Hva er den reelle svekkelsen av fagforeningsfradraget som følge av regjeringens politikk med å ikke justere fagforeningsfradraget i henhold til pris- og lønnsvekst fra 2013 og frem til i dag, hva vil svekkelsen være dersom regjeringen viderefører nivået uten å kompensere for pris- og lønnsvekst ut inneværende periode, og kan dette karakteriseres som en satsing for å oppnå økt organisasjonsgrad?
 • Spørjetimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Maskinentreprenørenes Forbund har gjort oss oppmerksomme på utfordringene med å tipse a-krimsentrene med bekymringsmeldinger. Målet med sentrene må være å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og etatene som jobber med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Hvorfor har ikke regjeringen prioritert å gjøre det enkelt for publikum å tipse a-krimsentrene om useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet?
 • Spørjetimespørsmål fra Arild Grande (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Politiet skal bruke nær 1 million kroner på å flytte den tidligere lensmannen og medarbeideren ved Leka lensmannskontor til Kolvereid i Nærøy. Det vedtatt nedlagte lensmannskontoret må fremdeles betales for, og begge ansatte skal gå av med pensjon om to år. Det fremstår underlig og lite fleksibelt av staten og politiet som arbeidsgiver. Mener statsråden at dette er fornuftig bruk av politiets og fellesskapets midler, eller mener statsråden politiet bør gjøre om på avgjørelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

  Statsråden har tidligere (02.02.18) svart at Luftambulansen HF har vurdert Babcocks planer som «realistiske» og understreket at luftambulansen opplagt er en «samfunnskritisk tjeneste som må planlegges godt» og samtidig minnet undertegnede om at det «fortsatt er mer enn 17 måneder til oppstart av kontrakten». Nå er luftambulansetjenesten i Nord-Norge i krise og statsråden har deltatt på krisemøter i Bodø og Tromsø.
  Mener han fortsatt det var klokt å utlyse anbudskonkurranse uten virksomhetsoverdragelse?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane