Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Hvilken empiri har statsråden for at hemmelighold av legemiddelpriser vil kunne gi betydelig bedre rabatter enn åpenet ogm legemiddelpriser?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Hvordan ser samferdselsministeren på at staten ikke lenger har noe innflytelse på landets største flyselskap, og hva er status på arbeidet med ny luftfartsstrategi?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Babcock Scandinavian Airlines (BSAA) hadde i sitt tilbud i anbudskonkurransen for tiårsperiode for flyambulansetjenesten lagt til grunn at beredskap skulle dekkes inn gjennom at flygere skulle selge fridagene sine til selskapet.
  Hvordan vurderer helseministeren forsvarligheten i en bemanning basert på en slik ordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Når vil Freestyle Libre kunne innføres til behandling og oppfølging av unge under 18 år, i tråd med beslutningsforums vedtak av 14.05.2018, og når vil vi få en avklaring på finansieringsansvaret for medisinsk utstyr utenfor sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

  Statnett skal i slutten av juni behandle en ny tariffmodell som skal gjelde fra 2019. I modellen som har vært på høring, har Statnett foreslått tariffendringer som gjør at forbrukere og næringsliv i kraftproduserende regioner får betydelig økte nettariffer, mens hovedstadsregionen kommer gunstigere ut.
  Vil statsråden sikre at det blir gjennomført en analyse av Statnetts nye modell og dens konsekvenser for de enkelte regionene før modellen blir endelig fastlagt og innført?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane