Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  VG skriver 9.9.18 om at Skattedirektøren mener det er for lett å operere med falsk identitet i Norge. I saken kommer det frem at VG har spurt Justisdepartementet om de kan love og garantere at fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning er bredt tatt i bruk før de nasjonale ID-kortene kommer, men at avisen aldri har fått svar på dette.
  Kan statsråden redegjøre for om fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning vil tas bredt i bruk før de nasjonale ID-kortene kommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til utenriksministeren

  Vil statsråden, gjennom Norges lederrolle i giverlandsgruppen for de palestinske områdene (AHLC), ta initiativ til en felles holdning blant giverlandene om å få slutt på praksisen med å utbetale økonomiske bidrag til terrordømte i israelske fengsler og deres familier - og hvis ikke praksisen opphører gjennomføre en gradvis nedtrapping av støtten til de palestinske selvstyremyndighetene?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til finansministeren

  Kva følgjer vil skattelova paragraf 14-7 kunne få for høvesvis staten og Grimstad kommune i tilfellet med kraftmilliardæren, meiner statsråden at desse følgjene er rimelege og vil ho ev. ta grep for å endre regelverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  VG har nylig publisert en sak om en muslimsk mann som ikke fikk komme til en jobbsamtale i Posten etter at han varslet på forhånd om at han av religiøse årsaker ikke håndhilser på kvinner.
  Støtter samferdselsministeren avgjørelsen som Posten tok i dette tilfellet, og mener han eksempelet bør følges også i andre lignende tilfeller når noen varsler at de av religiøse årsaker ikke kan håndhilse på det motsatte kjønn?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  VG har nylig publisert en sak om en muslimsk mann som ikke fikk komme til en jobbsamtale i Posten etter at han varslet på forhånd om at han av religiøse årsaker ikke håndhilser på kvinner.
  Kan Barne- og likestillingsministeren gjøre klart om norsk regelverk sikrer at dette er lovlig å gjøre av Posten og andre bedrifter og arbeidsgivere som kommer i befatning med problemstillingen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane