Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til olje- og energiministeren

  Siden oktober har et stort antall kvinner i en rekke bransjer og sektorer delt sine historier om seksuell trakassering og overgrep.
  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak han har igangsatt for å sikre at ansatte ute på plattformene på norsk sokkel ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Regjeringen har foreslått å avslutte det norske bidraget til Operasjon Triton i Middelhavet. Med tanke på den plikten alle skip har til å berge mennesker i nød på havet:
  Hvordan vurderer statsråden konsekvensene for norske handels- og offshoreship som seiler i området, hvordan er utsiktene for å kunne reetablere nødvendige kapasiteter dersom situasjonen på nytt skulle forverre seg, og hvor raskt kan dette eventuelt la seg gjøre?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Hvilke konsekvenser mener statsråden at Helsedirektoratet og Politidirektoratets presisering av alkoholloven vil få for festivalarrangører som nå må søke skjenkebevilling for sine festivalcamper og parkeringsplasser, vil arrangørene i praksis pålegges å gå gjennom folk sine private eiendeler på slike områder, og mener statsråden det er rom for å vurdere andre og mer målrettede løsninger for å sørge for sikkerheten på arrangementer hvor det anses nødvendig med slike tiltak?
 • Spørjetimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det første av dei nye redningshelikoptra av typen AW101 velta den 24. november på Sola. Det skal koma til saman 16 slike innan 2020. Havarikommisjonen skal avgi rapport, men denne kjem først etter at fleire redningshelikopter har vorte leverte. Nummer to er venta allereie før jul. Meiner statsråden at denne velten gir grunn til å utsetje innkjøp av fleire helikopter til årsaka er klårlagd, eller er han trygg på at dette var eit hendig uhell som ikkje seier noko om kvaliteten eller moglege feil på helikoptra?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden forsikre om at CCS-prosjektene vil fortsette som planlagt i 2018, og hvordan vil statsråden i praksis gå frem for å kunne tilføre prosjektene de anslagsvis 340 millioner som behøves?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane