Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Minst 110 sauer er døde etter ulveangrep i Nord-Østerdal de siste dagene. Det er gitt skadefellingstillatelse for inntil to ulver med en økonomisk ramme på 400.000 kroner. Det er nå fare for at fellingsforsøkene må avsluttes uten resultat fordi midlene ikke strekker til.
  Vil statsråden umiddelbart sørge for økonomiske rammer som sikrer at skadefellingsforsøkene kan fortsette?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Tonning Riise (H) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden avklare hvorvidt det er rom for å gi sesongtariff innenfor dagens regelverk, gitt at man utformer denne etter objektive og kontrollerbare kriterier?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Kan statsråden bekrefte at Kongsvinger ikke vil bli utelukket som alternativ ved vurdering av lokalisering for ny politihøgskole, og hvor realistisk er dette når en nedleggelse av bachelorutdanningen ved Kongsvinger i revidert fører til at 15 statlige årsverk forsvinner fra Politihøgskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til olje- og energiministeren

  NVE har endret regelverket for nettleie, slik at sesongkraft ikke lengre gis landbruket i perioder der det er behov for vanning. Prisøkningen er så stor at vanning ikke kan skje, selv om det er katastrofalt tørt.
  Er det Regjeringens hensikt at det skal bli mye dyrere for bønder å bruke strøm for å vanne i slike kritiske tørkeperioder som vi har nå og i så fall er en ikke klar over at matproduksjon er naturbasert og må forholde seg til årstider og vær som ikke lar seg styre og planlegge?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  I regjeringsplattforma står det at regjeringa vil få på plass ei tilskotsordning til bygging av kjøkken på sjukeheimar, og dette er også med i den framlagde eldrereformen. Nå vert det varsla at kommunaene ikkje kan søkja på et slikt tilskudd før tidligst 2020. Kommunar som alt er i en utgreiinsfase må dermed utsetja bygginga.
  Var utsetjingen en del av regjeringas intensjon, og kan Statsråden koma kommunane, som alt er i gang med dette positive arbeidet som regjeringa ynskjer, i møte?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane