Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Finnmark er det nordlegaste fylket vårt og grensar til Troms i sør. Det er 19 kommunar i Finnmark.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

  7. august 2017 stilte jeg statsråden et skriftlig spørsmål om han kunne gi meg opplysninger om hvilke andre kommuner i Norge der ventetiden for pasienter som må til spesialister for få utredet eller behandlet alvorlige sykdommer er opp til 14 timer eller mere?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden legge frem de faglige vurderingene og utredningene som ligger til grunn for de investeringer som gjøres innen helse- og sykehussektoren i Finnmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Pasienter i Alta og Kautokeino Kommune er "pålagt" å benytte Norwegian til og fra Alta Lufthavn til UNN. Morgenflyet går kl. 07.00 med retur fra Tromsø ca. kl. 22.00.
  Kan statsråden gi meg opplysninger om hvilke andre kommuner i Norge der ventetiden er så ekstrem for pasienter som må til spesialister for å få utredet eller behandlet alvorlig sykdommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Trønder-Avisa har gjennom en serie artikler dokumentert hvordan norske kommuner sender innbyggere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser og atferdsvansker til private institusjonslignende opphold i andre kommuner.
  Hvor mange personer er det som sendes til private omsorgsbedrifter hvor de må bo langt i fra hjemkommunen og hva har regjeringen gjort for å sikre at alle skal kunne bo og leve på sitt hjemsted?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden forsikre at folk som er glad i noen av samme kjønn ikke blir sendt til land hvor de risikerer å bli torturert, drept eller utsatt for alvorlige menneskerettighetskrenkelser og mener statsråden det er behov for bedre nasjonale retningslinjer som i større grad enn nå tar høyde for mangfoldet i menneskelig seksualitet og kjønn i vurderingene som gjøres av UDI og UNE?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane