Stemmerettsjubileet

Frem til 1919 var det for mange ingen selvfølge å kunne stemme, selv om man var gammel nok. I 2019 feirer vi at det har vært stemmerett for alle i 100 år.

I 1913 fikk vi allmenn stemmerett i Norge. Nå kunne alle kvinner over 25 år stemme på lik linje med menn. Likevel var vi ikke helt i mål, da det fremdeles var mange i samfunnet som ikke fikk delta i demokratiet. De som hadde fått fattighjelp, ble nemlig fratatt stemmeretten.

Fattighjelp var økonomisk støtte. Noen fikk hjelp til å kjøpe sko, andre penger til mat eller skolebøker til barna sine. Årsaken kunne være at man ikke hadde jobb eller var syk. Mange hadde også ansvar for barn alene, og klarte seg ikke økonomisk på egen hånd.

Etter at alle kvinner fikk stemmerett, var det plutselig mange flere som som ble fratatt stemmeretten. Det var nemlig flere kvinner enn menn, som fikk fattighjelp. Ved stortingsvalget i 1915 gjaldt det nesten 50.000 mennesker.

Aktuelle kompetansemål:

  • diskutere hvordan makt og innflytelse kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold (Vg1/Vg2)
  • gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen (Vg3)
  • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling (Vg3, politikk og menneskerettigheter)
  • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer (Vg3, politikk og menneskerettigheter)

 Læreplan i samfunnsfag og historie, læreplan i programfaget politikk og menneskerettigheter, udir.no

Utover 1900-tallet var det stadig flere, som mente at dette var veldig urettferdig. Samtidig ble folk mer opptatt av alle menneskers velferd og rettigheter.

17. juli 1919 endret Stortinget Grunnloven og de som mottok fattighjelp ble ikke lenger fratatt stemmeretten. Dette var et viktig signal om at uansett bakgrunn og økonomi, skulle alle få delta på lik linje i samfunnet.

I dag tar vi det som en selvfølge at alle norske statsborgere som er 18 år, eller fyller 18 år i valgåret, kan være med å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget. Vår utfordring i dag er at det er mange som ikke bruker den stemmeretten de har.

Se animasjonsfilmen om Sofie Eng som ikke fikk bruke stemmeretten sin.

Hva hvis bare noen få av oss hadde hatt stemmerett? Se hvordan Stortinget ville sett ut hvis for eksempel bare folk mellom 18 og 29 fikk stemme.

Vil du lære med om utviklingen av stemmerett i Norge? Ta en titt på vår tidslinje om stemmerett og politisk representasjon 


Sist oppdatert: 12.03.2019 13:55