Vidaregåande skule

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Stortingssalen

Ord på Stortinget

Her finner du en rekke videoer som forklarer de vanligste begrepene som brukes på Stortinget. 

Statsminister Erna Solberg med ryggen til Stortingets spørretime våren 2017. Foto: Stortinget

Parlamentarisme

Visste du at statsministeren og regjeringa må gå av dersom Stortinget ikkje har tillit til dei?

Stortingsrepresentant Heikki Holmås frå SV i samtale med ungdomar.

Korleis kan eg påverke?

Når du stemmer ved val, påverkar du politikken. Men det finst fleire påverknadskanalar du kan bruke.

Omvisning i Stortinget. Foto: Stortinget.

Besøk Stortinget

Klassar i vidaregåande skule kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.