Vidaregåande skule

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Statsminister Erna Solberg med ryggen til Stortingets spørretime våren 2017. Foto: Stortinget

Parlamentarisme

Visste du at statsministeren og regjeringa må gå av dersom Stortinget ikkje har tillit til dei?

En hånd legger stemmeseddelen i urnen. Foto: Kommunal og morderniseringsdepartementet.

Stortingsvalg

Her kan du lære mer om stortingsvalg. Se film og løs oppgaver!

Stortingsrepresentant Heikki Holmås frå SV i samtale med ungdomar.

Korleis kan eg påverke?

Når du stemmer ved val, påverkar du politikken. Men det finst fleire påverknadskanalar du kan bruke.

Stortingssalen

Ord på Stortinget

Her finner du en rekke videoer som forklarer de vanligste begrepene som brukes på Stortinget. 

Omvisning i Stortinget. Foto: Stortinget.

Besøk Stortinget

Klassar i vidaregåande skule kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen lanserte #Siifra i Arendal sammen med Martine Tønnesen fra KrFU, Rode Hegstad fra LNU, Ina Libak fra AUF og Anja Abusland fra Senterungdommen. Foto: Stortinget.

#Siifra

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil ha flere unge til å delta i demokratiet. Derfor lanserer hun, sammen med partienes ungdomsorganisasjoner og LNU, et initiativ for å få en bedre ytringskultur.