Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Oppgaver og øvelser

Her finner du øvelser og oppgaver som kan gjøres i klasserommet.

Illustrasjon: Stortinget

Oppgavehefte

I dette oppgavehefte finner du flervalgsoppgaver, spørsmål og diskusjonsoppgaver.

Bilde av fargeblyanter. Foto: Morten Brakestad/Stortinget

Skriveoppgave

Dette er en fin måte å både reflektere, repetere og gå gjennom begreper og uttrykk.

Utsnitt fra noen av grunnlovsseglene i Grunnlove. Foto: Stortinget

Grunnlovsparagrafer

Her kan dere gå gjennom noen av de mest kjente grunnlovsparagrafene. Hva betyr de egentlig?