Vaksenopplæring for innvandrarar

Utsnitt av historiemaleriet

Historie

Noreg har ikkje alltid vore eit demokrati. Før 1814 hadde folket lite makt.

Slik blir en lov til

Lurer du på hvordan lovene lages? I denne tegneserien kan du lære om hvordan en lov blir til, fra start til slutt.

Rettssal. Foto: Olav Olsen/ Aftenposten/ NTB scanpix

Kven gjer kva?

I Noreg er makta delt mellom Stortinget, regjeringa og domstolane. Les om fordeling av makt.

Stortingsrepresentantanes partitilknyting etter valet i 2013. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon.

Partia på Stortinget

Det er mange ulike politiske parti i Noreg. Åtte av dei vart valde inn på Stortinget i 2013.

Stemmeurne. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Val

I Noreg har vi både stortingsval og lokalval. I september 2017 var det stortingsval.

Hans Majestet Kong Harald leser trontalen under åpninga av det 159. storting. Foto: Stortinget/ Terje Heiestad

Kongen si rolle

Noreg er eit monarki, også kalla kongedømme. Kongen skriv under på lovene, men lagar dei ikkje.

Stortingsløva sett forfra. Foto: Stortinget

Last ned brosjyre

Her kan du laste ned eller bestille eit lettlese informasjonshefte med tilhøyrande oppgåver.

Blyantar. Foto: Morten Brakestad/ Stortinget

Oppgåver

Her finn du oppgåver som kan brukast i undervisning om Stortinget og demokratiet.

Omvisning i Stortinget. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Grupper kan bestille omvising. Minoritetsspråklege vaksne er ei prioritert målgruppe for Stortinget.