Ungdomsskulen

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.

Det er stortingsval kvart fjerde år. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortingsval

Noreg er eit demokrati. Folket styrer gjennom å velje 169 kvinner og menn til Stortinget.

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Ord på Stortinget

Her finner du en rekke videoer som forklarer de vanligste begrepene som brukes på Stortinget. 

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Ungdomsskuleklassar kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.