Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

5.-7. trinn

NRK Super-solister og Eidsvoll ballettsenter rapper

Grunnlova

Grunnlova er eit av dei viktigaste dokumenta i Noreg og er grunnen til at vi feirar 17. mai.

Illustrasjon av Viktor på biblioteket. Av: Inga H. Sætre

Lovene i praksis

Stortinget bestemmer lovene. I oppgåva «Ein dag i Viktors liv» lærer du kva lovene har å seie for deg.