Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Jubileumsressurser

På denne siden vil det løpende publiseres ressurser som grafisk materiell, relevante kilder og valgstatistikk.


Sist oppdatert: 03.09.2019 17:17 


Foto: Stortinget

Valgstatistikk

Bla deg gjennom statistikk over valgdeltakelse, antall stemmeberettigede og antall suspenderte i ditt fylke.

Kilder i stortingsforhandlinger

Her finner du oversikt over saker vedrørende stemmerett for fattigunderstøttede, som Stortinget behandlet. Lenkene fører deg til sakssiden i  stortingsforhandlinger, med dokumenter og tilhørende debatt.

Lenkesamling – arkiver

Vil du lære mer om stemmerettshistorien i ditt nærområde? Finn arkivet som er nærmest deg og få tilgang til informasjonen du trenger.