Lettlese om Stortinget

«Stortinget og demokratiet» er ein informasjonsbrosjyre med enkelt språk og ordforklaringar. Han passar godt for personar med norsk som andrespråk.

Last ned det lettlesne informasjonsheftet Stortinget og demokratiet (pdf, 2 MB)

Vaksenopplæringssenter, skular og kursstader kan bestille «Stortinget og demokratiet» i trykt versjon. Send e-post med namn på undervisningsstad, postadresse, kontaktperson og kor mange brosjyrar du ønskjer. 

Ei nynorsk omsetjing av «Stortinget og demokratiet» er i arbeid.


Sist oppdatert: 01.12.2021 09:30