Parlamentariske sesjonsrapportar

Etter kvar stortingssesjon kjem det ut ein årsrapport som dekkjer den parlamentariske verksemda og eksternt retta aktivitetar i administrasjonen i sesjonen.