Typografi

Berlingske er Stortingets profilfont, og ble benyttet som grunnlag i utformingen av Stortingets navnetrekk. Berlingske er en rik fontfamilie med et bredt utvalg av stiler og vekter. Dette gir et stort spillerom i det typografiske bildet uten å gå på bekostning av helheten.

Berlingske gir klar og skarp lesbarhet, med elegante detaljer som gir egenart og gjenkjennelighet. Fonten er tegnet for gi et kontemporært uttrykk samtidig som det hyller en typografisk arv.

Overordnet om fonter

Stortingets profilfont er Berlingske. Georgia og Franklin Gothic er valgt som systemfonter.

Berlingske er Stortingets profilfont

Stortingets visuelle identitet benytter utvalgte vekter fra fontfamilien Berlingske for å få et spenn i det visuelle uttrykket. De typografiske nivåene i identiteten bidrar til et gjenkjennelig uttrykk samt god differensiering av stoffet innholdsmessig.

Hovedtitler: Berlingske Serif (bold)

Denne vekten er den samme som navnetrekket bygger på, og bidrar til å videreføre visualiteten fra navnetrekket over i det typografiske bildet. Vekten har distinkt karakter og gjenkjennelighet. Bruksområdet til Berlingske Serif bold vil være på tittel- og ingressnivå i eksterne kommunikasjonsflater. Når titlene benyttes i store størrelser på trykksaker bør bruk av fargen rød (PMS186) inngå i det typografiske bildet. Dette kan enten gjøres ved at deler av den typografiske tittelen settes i rødt, eller at det legges et rødt transparent felt under typografien. Det rød feltet sikrer også at titlene står godt på foto.

Berlingske Serif bold fungerer alene som bærende designelement på forside, i ingress, nummerering og som et sentralt element i all layout.

Titler: Berlingske Sans (light, regular, medium, bold)

Berlingske Sans benyttes som titler i versaler (store bokstaver). Vekten gir et moderne og lett uttrykk, og står godt i kontrast til den kraftfulle Berlingske Serif bold-vekten. Disse vektene opptrer ofte sammen, men Berlingske Sans benyttes også alene på tittelnivå i interne trykksaker.

Fonten benyttes i vektene light, regular, medium og bold avhengig av størrelse og om de står negativt på farget bakgrunn, men uttrykket skal fremstå lett og rent.

Mengdetekst: Berlingske Text (regular, medium, bold, italic)

Berlingske Text egner seg godt til mengdetekst. Fontens utforming er tilpasset små størrelser som bidrar til god lesbarhet, og kan brukes i flere vekter for å få god dynamikk i layout. Berlingske Text kan også benyttes i ingress og tall, der det er ønskelig med en mindre egenartet font enn Berlingske Serif bold.

Systemfonter

For å gjenskape det visuelle spennet som fontfamilien Berlingske tilfører identiteten, er det valgt to systemfonter: Georgia og Calibri.

Georgia

Georgia regular erstatter Berlingske Serif bold i bruk på dokumenter som benytter systemfont. Georgia benyttes primært på forsider og i titler.

Calibri

Calibri har god lesbarhet og benyttes som systemfont i mengdetekst.


Sist oppdatert: 03.03.2020 13:20